https://www.roguemechanic.com > RogueMechanic Photos

« Back to RogueMechanic Photos

Campy Ultra Torque Issues? Photo 3

Campy Ultra Torque Issues? Photo 3

Wave washer + 2 spacers...

Permalink