https://www.roguemechanic.com > RogueMechanic Photos

« Back to RogueMechanic Photos

Campy Ultra Torque Issues? Photo 5

Campy Ultra Torque Issues? Photo 5

Campy wave washer showing contact markings...

Permalink